آموزه های معماری از روان شناسی محیطی: معماری بیوفیلیک
آموزه های معماری از روان شناسی محیطی: معماری بیوفیلیک
قیمت: 180,000 ریال
خرید
آموزه های معماری از روان شناسی محیطی: معماری بیوفیلیک
شرح محصول:
مقاله ای در مورد تاثیر ساختمان های زیبا در محیط شهری و کاهش استرس در افراد
 

اهم موضوعات مقاله:

چهارچوب فرضیه سیرتکاملی روانشناختی
اولویت های زیباشناختی و ساختاری چشم انداز
پژوهش زیباشناختی مفاهیم طبیعی
فرضیه ساوانا
سادگی و کاهش استرس
ارزش معماری مبتنی بر طبیعت یا بیوفیلیک
یکپارچه سازی ساختار چشم انداز در معماری
تقلید محتواهای طبیعی در معماری
به کارگیری هندسه اشکال پیچیده با معماری
سطوح شکسته و واکنش های بیوفیلیک: ارزیابی انتقادی
بحث

فورمت فایل: MS WORD
تعداد صفحه: 21

محصول
آموزه های معماری از روان شناسی محیطی: معماری بیوفیلیک
تاریخ ثبت
1397/3/22
تاریخ به روز رسانی
1397/4/19
قیمت
180,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده