معماری مجتمع کودکان کار
معماری مجتمع کودکان کار
قیمت: 990,000 ریال
خرید
معماری مجتمع کودکان کار


معماری مجتمع کودکان کار
شرح محصول:


این فایل حاوی 68 صفحه، رساله و استاندارهای طراحی معماری مجتمع کودکان کار می باشد.

شامل 4 فصل با موضوعات زیر:

فصل اول : مبانی نظری (صفحه 1 تا 37)
1-1 : کودک کیست؟
1-1-1 : کودک از منظر قانون اساسی ایران
2-1-1 : کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک 1989
3-1-1 : کودک از منظر اعلامیه جهانی بقا رشد و حمایت از کودکان 1990
4-1-1 : نتیجه گیری
2-1 : کودک کار کیست؟
1-2-1 : کودکان خیابان
1-1-2-1 : گزارش یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) از وضعیت کودکان کار و خیابانی در ایران
2-1-2-1 : وضعیت کودکان کار و خیابانی در ایران
3-1-2-1 : قوانین داخلی ایران در خصوص کودکان کار و خیابان
4-1-2-1 : حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-1 : مهمترین اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران
4-1 : نتیجه گیری و راهکارهایی برای رفع پدیده کودکان کار و خیابان
5-1 : تاریخچه بیگاری از کودکان
6-1 : اقدامات صورت گرفته تاکنون
7-1 : تلاش برای کاهش خشونت های قومی میان کودکان
4-1 : نتیجه گیری و راهکارهایی برای رفع پدیده کودکان کار و خیابان
8-1 : نقش نهادهای مدنی برای از بین بردن یاس در جامعه
9-1 : فرق بین معماری بزرگسالان و کودکان چیست؟
10-1 : روانشناسی کودک
1-10-1 : اهمیت روانشناسی کودک

2-10-1 : اهداف روانشناسی کودک
3-10-1 : موضوعات مورد مطالعه در روانشناسی کودک
11-1 : کودکان آسیب دیده
12-1 : روانشناسی رنگ ها

فصل دوم : شناخت موضوع طراحی (بررسی نمونه های مشابه) (صفحه 38 تا 49)
1-2 : مراکز خارجی
1-1-2 : مرکز کودکان خیابانی در ترکیه
2-1-2 : مرکز کودکان خیابانی در برزیل (شهر ماریگنا)
2-2 : مراکز داخلی
1-2-2 : مجتمع رفاهی بهزیستی سبزوار
2-2-2 : بازدید از مرکز کودکان خیابانی (قرنطینه یاسر)


فصل سوم : معرفی سایت، بستر و شرایط اقلیمی (سایت این پروژه، در شهر رشت استان گیلان انتخاب شده است) (صفحه 50 تا 63)
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و سرانه (صفحه 64 تا 68)

فرمت فایل، PDF می باشد.

می توانید از اطلاعاتش استفاده کنید.

این رساله در هیچ سایت معماری دیگری موجود نمی باشد.

محصول
معماری مجتمع کودکان کار
تاریخ ثبت
1395/6/17
تاریخ به روز رسانی
1401/12/16
قیمت
990,000 ریال
فروشنده

خرید سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه